مقایسه علمی و منصفانه روشهای انجام کاشت مو

مقایسه ای منصفانه علمی بین دوروش برداشت گرافتهای مو در پیوند موی طبیعی
ترجمه و تنظیم: دکتر حمیدرضا کهنموئی- بورد جراحی پیوند مو از آمریکا
«برگرفته از بیانیۀ انجمن بین المللی جراحان پیوند مو»


لیپوماتیک

لیپوماتیک,روش لیپوماتیک,لاغری

قبل از شروع مبحث اصلی به دلیل اینکه در کتابها، مقالات وب سایتهای مختلف در رابطه با کاشت موی طبیعی به کلمه “گرافت” زیاد بر میخورید به تعریف کلمه گرافت میپردازیم:
تعریف گرافت

اگر با ذره بین به دقت به موهای جلو و یا پشت سر نگاه کنید متوجه میشوید که تعدادی از موها به صورت تک شاخه تعدادی به صورت دو شاخه ،تعدادی به صورت سه شاخه بعضا تعدادی نیز به صورت چهار شاخه از پوست خارج شده اند . به هر یک از این دسته های یک تا چهار تای گرافت گفته میشود . یعنی هر گرافت عبارآزمایش از یک یا چند پیاز مو که ساقه ی انها از یک نقطه از پوست خارج شده اند. جهت بدست اوردن تعداد تار مو بایستی تعداد گرافت را بسته به چگونگی توزیع انها در پوست سر در اعداد ۳/۲ ، ۴/۲ و یا ۵/۲ ضرب نمود . این عدد را پزشک کارشناس جراح پیوند مو معین می کند . برای مثال وقتی گفته میشود جهت یک بیمار ۲۰۰۰ گرافت کاشته شده یعنی بین ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ تار مو برای وی پیوند شده است.
حدود ده سال پیش فرد د FIT (FUE) بعنوانروش جایگزین در مقابل متد برداشت نواری (FUT) از ناحیۀ پشت سر بیان گردید. در واقع تعداد بسیاری از پزشکان اینآموزش را مورد تست قرار داده اند ولی میزان خوب یت آنها زیاد مفرق بوده است. درروش FIT گرافتهای مو بصورت تک تک از نواحی دهنده واقع در مناطقی از پشت سر اطراف گوشها برداشت می گردند. اخیرا ً با ارائۀ انواع دستگاهها برای مصرف در متد FIT میزان علاقمندی به مصرف از اینآموزش بیشتر شدن یافته و به موضوعی بحث برانگیز در مساوی روش برداشت نواری (FUT) تبدیل شده است. مباحث زیاد ی در بین پزشکان، پرسنل و عموم جامعه همین طور در تبلیغات و
شبکه های اینترنتی دربارۀ راندمان و ارزش این متد و مقایسۀ آن باشیوه FUT وجود دارد. متأسفانه بسیاری از این ادعاها که حاوی برتریروش FIT می باشند تا میزان بسیاری در رابطه با مقاصد اقتصادی به منظور فروش بیشتر دستگاهها و وسایل ارتباط با اینراهنمای بوسیله کمپانی های ذینفع است . در واقع روش FUT از بسیاری جهات از عبارت ایجاد جوشگاه (اسکار)، میزان بقای گرافتها، درصد آسیب گرافتها، کیفیت گرافتها از لحاظ ساختمانی ، مدت عمل، عوارض حتی هزینۀ عمل نسبت به FIT برتری دارد.در این متن به ارزیابی ویژگی ها معایب هر دوآموزش می پردازیم تا بتوانیم نگاهی دقیق و منصفانه به آنها داشته باشیم.
ایجاد جوشگاه زخم (اسکار) در ناحیۀ دهنده :

روش برداشت نواری (FUT) باعث ایجاد اسکار (جای زخم) بصورت خطی می شود، درحالیکه پایه اساس فرد دآموزش FIT (FUE) اجتناب از ایجاد محل زخم بصورت خطی در پشت سر است. در بسیاری از موارد از نحوه FIT بعنوان روشی بدون برش جراحی، بدون بخیه، بدون خونریزی و بدون اسکار یاد می شود. نکتۀ خیلی مهم آن است که گرچه درروش FIT اسکار خطی ایجاد نمی شود ولی اسکارهای حلقوی متعددی بوجود می آید. واقعیت آن است که طول محل برش درراهنمای FIT به مراتب بیشتر ازآموزش برداشت نواری (FUT) خواهد بود. این مطلب زمانی کاملاً آشکار می شود که چون در متد FIT اکثراً از پانچهای یک میلیمتری برای برداشت گرافتها مصرف می شود محیط پانچ یک میلیمتری را در تعداد گرافتها ضرب نماییم. بعنوان مثال جهت برداشت ۱۰۰۰ گرافت در مقایسه برای برداشت نواری (FUT) حاوی ۱۰۰۰ گرافت در فرد با تراکم مبوسیله پشت سر که در هر سانتیمتر مربع دارای ۸۰ گرافت است درصورتیکه عرض نوار ۱ سانتیمتر باشد طول آن ۵/۱۲ سانتیمتر خواهد بود از طرف دیگر برش در FIT هم در زمان مصرف از پانچ وجود دارد وگرچه اسکار خطی ایجاد نمی شود ولی اسکارهای دایره ای شکل بصورت نقاط کم رنگ یا
پر رنگ یکه موها زیاد کوتاه شوند دیده می شود. تعدادی از طرفدارانراهنمای FIT اظهار میدارند که در اینشیوه اعصاب و عروق آسیب نمی بینند. این ادعا واقعیت ندارد چرا که با ورود پانچ به داخل پوست، اعصاب، وریدها و شریانها بریده می شوند. اما میزان خونریزی در نحوه FIT گرچه وجود دارد ولی قابل تذکر نیست. در متد FUT اگر تکنیک برداشت نوار به درستی انجام پذیرد میزان خونریزی قابل تذکر نخواهد بود.نکتۀ دیگر درروش FIT به خصوص زمانی که تعداد زیاد ی گرافت مورجهان ز باشد اینکه موهای نواحی پشت سر باید کاملاً کوتاه شوند که این ازبقیه معایب FIT است درحالیکه درروش FUT میتوان موهای پشت سر را کاملاً کوتاه نکرد.
میزان بقای گرافت:

بحث بر سر میزان زنده ماندن گرافتها درروش FIT (FUE) نسبت بهروش FUT همچنان ادامه دارد. برخی بر این عقیده اند که چون درآموزش FIT میزان بافت احاطه کنندۀ گرافتها کمتر است پس درصد بقای آنها کم شدن می یابد. این گرافتها زیاد مستعد خشک شدن هستند که این یکی از عوامل اصلی زنده نماندن گرافتها به شمار میرود.
این امر نیز کشش وارد شده به گرافتها در حین جدا نمودن آنها از بافت پشت سر است. دستکاری بیشتر گرافتها در حین کشیدن جدا نمودن آنها ازبقیه عوامل ارتقا آسیب به گرافت و کم شدن درصد بقای آنها به شمار
می رود.
درروش FIT شانس قطع شدن گرافتها نسبت بهآموزش نواری (FUT) به طور چشـم گیری بیشتر شدن می یابد که این امر هم به نوبۀ سبب افزایش ضعیف و یا عدم بیشتر شدن گرافتها بر طبق محل قطع شدن آنها است . برعکس زیبا درآموزش FUT اقطعا ل قطع شدن گرافتها حین برداشت نوار از پشت سر نیز حین جدا نمودن گرافتها از نوار حداقل است. بخصوص در صورت مصرف از میکروسکوپ برای جداسازی گرافتها اقطعا ل قطع شدگی به ۲% – ۱% کم شدن می یابد.گرافتهایی که باراهنمای نواری (FUT) به دست می آیند دارای مقادیر بیشتری از بافت چربی احاطه کننده بوده که این خود سبب کم شدن اقطعا ل کم آبی و خشک شدن و درنتیجه حفاظت بیشتر از گرافت حین دستکاری برای کاشت آنها نهایتاً ارتقا شانس بقای آنها می گردد.

کاشت گرافتها:

بهترین و کاملترین گرافتهای جداسازی شده ممکن است در حین مرحلۀ کاشت دچار آسیب شده و بیشتر شدن ننمایند. وارد آمدن ضربه و نیز خشک شدن گرافت از عبارت عوامل شناخته شده ای هستند که ممکن است در دستان یک فرد بی تجربه و ناشی اتفاق افتاده بر بقای گرافت تأثیر بد داشته باشند.
وقت ی که گرافتها بصورت دستی کاشته میشوند فرق ی میان تکنیک کاشت گرافتهای FUEبا FUT وجود ندارد . اما نگرانیهایی در مورد اسیب پذیر تر بودن گرافتهای FUE نسبت به خشک شدن و دستکاری بیشتر انها به دلیل مشکلات سایز ظاهر انها در حین کاشت وجود دارد.
وقت ی که گرافتها توسط دستگاه با مکانیسم پنوماتیک ( فشار هوا)‌ کاشته میشوند ادعای سازندگان دستگاه بر این است که دستکاری کمتری در حین کاشت اتفاق میافتد. بعضی از جراحان پیوند مو که با این دستگاهها کار کرده اند معتقد هستند این ادعا صحیح نبوده و قابلیتهای این دستگاه در کاشت گرافت دارای محدودیت های نیز می باشد.( اینجانب نیز که قبلا حدود ده سال پیش با این دستگاهها کار کرده ام یکی از مشکلات انها را وارد اوردن فشار هوا ایجاد ضربه به گرافت در زمان کاشت میدانم که در کنار سایر معایب دستگاه سبب عدم افزایش تعدادی از گرافتها میشود(مترجم))
بدون در نظر گرفتن وهله اماده سازی گرافتها هنرمندی مهارت تکنیکی پزشک از عبارت عوامل بسیار مهمی هستند که در وهله کاشت گرافتها جهت رسیدن به بهترین نتایج نقش اساسی را ایفا میکنند .
پزشک جراح پیوند مو بایستی توانایی قابلیت ایجاد زیبایی در وهله ی کاشت گرافتها را داشته باشد.
طراحی خط مو چگونگی توزیع گرافتها در این ناحیه همچنین چگونگی توزیع گرافتها در سایر نواحی پوست سر ، پروگرام ریزی برای تقسیم بندی میزان تراکم موها در هر ناحیه از سر ایجاد برشها با جهت و زاویه مناسب از عبارت مهمترین فاکتورهایی هستند که در وهله کاشت توسط یک جراح پیوند موی ماهر با تجربه مدیریت میشوند. حتی گرافتهایی با یک تار مو نیز در صورتی که با زاویه غلط کاشته شوند میتوانند سبب ایجاد ظاهری غیر طبیعی گردند.
یکی از موارد با اهمیت زیاد در مورد دستگاهها وسائل FUE معرفی فروش انها توسط شرکتها به پرسنل و تکنسینهایی است که ممکن است قادر به برداشت گرافت باشند. این مساله سبب وضع قوانینی در بسیاری کشورها از عبارت ایالات متحده شده است. در اکثر ایالتهای امریکا صریحا انجام این جراحی بوسیله افراد غیر پزشک، دستیاران غیر پزشک نیز پرستاران غیر قانونی است. در دیگر کشورها نیز ممکن است قوانین مشابه وجود داشته باشد. به عنوان مثال در بعضی کشورها فقط پزشکان، اجازه برش زدن برای انجام کاشت را دارند و قوانین مفرق ی جهت کاشت گرافتها بوسیله دستیاران وجود دارد. ( متاسفانه در کشور ما نیز یکی از معضلات عمده در این زمینه انجام کاشت مو بوسیله تکنسینها است که اکثرا عوارض جانبی و مشکلات بوجود امده برای بیماران به همین دلیل است. همچنین برخی از پزشکان نیز بدون داشتن دانش، تجربه و مهارت کافی در این زمینه بدون گذراندن هیچطور دوره اموزش معتبری با مصرف از همین تکنسینها کار به پیوند مو مینمایند. بناجهت ن به افراد متقاضی کاشت مو اکیدا توصیه میشود قبل از انجام ان در گزینش پزشک دقت کرده و از قابلیتهای وی در زمینه های یاد شده اطمینان حاصل نمایند. (مترجم)

مهارتهای تکنیکی

مهارت های خاص مفرق ی جهت برداشت گرافتها بهآموزش FUE نسبت به FUT مورد نیاز است. پزشک جراح پیوند مو بایستی توانایی انتخاب پانچ مناسب پیدا کردن عمق صحیح و نیز تنظیم پانچ بر طبق تغییرات جهت مو را داشته باشد. یکی از مهمترین نگرانیها در FUE میزان قطع شدگی گرافتهاست به این معنا که اگر موها در یک واحد فولیک ولی ( فولیکولار یونیت) قطع گردند اقطعا ل افزایش انها زیاد کمتر میگردد. بطور کلی گزارشات پزشکانی که FUE ‌ (FIT ) انجام میدهند نشانگر ان است که میزان قطع شدگی اسیب در اینراهنمای بیشتر ازروش برداشت نواری ( FUT‌)‌ است.
همان گونه که در بالا اشاره شد جراح پیوند مو بایستی توانایی تنظیم جهت پانچ با تغییرات جهت مو را داشته باشد. انجام پیوند مو بهآموزش FUE برای بیمارانی با موهای فر مجعد زیاد مشکل است در حالی کهروش نواری ( FUT )‌ جهت تمامی بیماران با هر نوع جنس مو مناسب میباشد.
FUE میتواند نیز جهت بیمار هم جهت پزشک یک پروسه خسته کننده ملال اور باشد. همین مساله سبب محدود شدن تعداد گرافتها در یک جلسه میگردد.
مقایسه دو نحوه جراحی ( FUT ) وبدون جراحی ( FIT یا FUE ‌ ) در کاشت موی طبیعی

موضوع مورد مقایسه جراحی ( FUT ) بدون جراحی

(FIT‌ یا FUE ‌) ملاحظات
باقی ماندن جای زخم (جوشگاه) در پشت سر به صورت خطی اما با مساحت کمتر به صورت حلقوی
( دایره ای) اما با مساحت بیشتر در صورت کاربرد تکنیکهای جدید توسط پزشک خط باقی مانده درروش FUT زیاد ناچیز در میزان غیر قابل مشاهده خواهد بود
اقطعا ل زنده ماندن گرافتها
(پیازهای مو ) زیاد بیشتر کمتر
اقطعا ل اسیب به گرافتها بسیار ناچیز بیشتر
کیفیت گرافتها عالی بهتر تا ضعیف بسته به مهارت پزشک جنس پوست و مو نیز دارد
کاشت گرافتها یکسان یکسان
اجبار در کوتاه کردن موها اجباری نیست اجباری است
استفاده از موی بدن – +
کاربرد در انجام عمل های کوچک – +
مصرف از میزان اکثر تعداد مو بسته به خصوصیات پوست سر و بانک مو بسته به خصوصیات پوست سر بانک مو بهترین پیشنهاد مصرف از نحوه ترکیبی ( FUT+FUE ) است
زمان انجام عمل کمتر از
( ۵_۳ ساعت) بیشتر از
(۱۲_۵ ساعت)
هزینه عمل اکثرا ٌ کمتر اکثرا ٌ بیشتر
راندمان عمل بالاتر پایین تر در این مورد تواناییها مهارت های پزشک زیاد ارزش دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *