تأثیر موسیقی روی گیاهان

دانلود آهنگ جدید

از زمان‌هاى زیاد قدیم، پزشکان به این حقیقت آشنا بودند که صداى موسیقى در شفاى پاره‌اى امراض به‌خصوص بیمارى‌هاى روانى اعجاز مى‌کند. بیشتر شدن گیاهان را سرعت مى‌بخشد در حیوانات آدم ‌هائى که در معرض انواع صداها قرار مى‌گیرند و تغییرات و تحولات کاملاً محسوسى پدید مى‌آورد و اینک بر طبق دانش جدید، همهٔ این پدیده‌ها نشانگر آن است که امواج صدا حامل نوعى انرژى هستند که عمیقاً بر روى سلول‌ها تاثیر مثبت منفی، باقى مى‌گذارند. در مصر قدیم، صدا به‌عنوان یکى از وسائل هاى اصلى براى اصلاح پاره‌اى بیمارى‌هاى به‌کار مى‌رفت. یونانیان، ایرانیان، هندى‌ها، سرخ‌پوستان آمریکا و بسیارى از قبایل بدوى از این سیستم معالجه سود مى‌گرفتند. فیثاغورث حکیم یونانی، در آموزش ‌هاى خود، از صدا به‌عنوان یک نیروى خلاق نام مى‌برد که ارتعاشات آن جنبهٔ مادى و فیزیکى و هم اثرات معنوى دارد. او مدعى بود که این علم را در انجمن‌هاى سرى مصر فرا گرفته است. بنابرای ن مقدمه، اگر در مصر قدیم به فوائد و آثار ارتباط بر صدا تا این میزان آشنائى داشتند کاملاً منطقى به‌نظر مى‌رسد که جنبه‌هاى آکوستیک معمارى (بخشى از علم فیزیک که به مطالعهٔ اصوات امواج صوتى مى‌پردازد، امکانات یک محل از نظر پخش امواج صوتى را آکوستیک مى‌گویند.) را در ساختمان هرم رعایت کرده باشند حقایق مشهود نیز این گمان را تأیید مى‌نماید.

در تمدن و فرهنگ ملل قدیم به‌خصوص در افسانه‌هاى ملت چین، مکرر از نوعى ‘نداسنگ’ یاد مى‌شود. این سنگ‌ها از نوع یشم بوده به وقت برخورد دو قطعه از آنها، آوائى خوش شبیه به موزیک موسیقى شنیده مى‌شود. چینى‌ها این طنین را صدائى آسمانى نداى بزرگ طبیعت مى‌نامیدند. همچنانکه صوفیان، لفظ ‘هو’ را که به معناى حق یا ‘الله’ به‌کار مى‌برند، کلمه‌اى پرطنین و مقدس مى‌شمارند.

یکى از جالب‌ترین تجربیات در مورد تأیید صدا به‌وسیلهٔ خانم ‘دوروتى رتالاک’ همسر یک موسیقیدان به عمل آمده است. وى به اتفاق ‘فرانسیس برومن’ استاد رشتهٔ زیست‌شناسى دانشگاه آمریکا، چند نمونه گیاه را براى انجام مطالعات خود انتخاب کردند. یک نمونه از گیاهان در مقابل بلندگوئى که صدا تند موسیقى ‘راک’ از آن پخش مى‌شد نمونه‌هاى مشابه دیگر در مقابل موسیقى ملایم کلاسیک قرار داده شد و غرض این بود که بیشتر شدن آن گیاهان، با نمونه‌هاى مشابهى که در فضاى ساکت نگاهدارى مى‌شد مقایسه شود. نتیجهٔ آزمایش نشان داد که گیاهان دستهٔ اول سعى داشتند تا آنجا که ممکن است را از منبع صدا دور کنند تا آنجا که زاویهٔ انجراف و خمش گیاه تا ۸۰ درجه رسید، ساقه‌ها باریک شکننده شد و چندى بعد بعضى از آنها به کلى خشکید. در حالى‌که در گیاهان دستهٔ دوم عکس جالب این حالت مشاهده شد، ساقه‌ها خود را به بلندگو نزدیک ساخته و به دور آن پیچیدند ریشه‌ها قوت گرفت، شکوفه‌ها زودتر از موعد شکفتند و گیاه درشت و استوار گردید.

بعدها ‘دکتر دیل کوچمن’ استاد علوم باغبانى گیاه‌شناسى ایستگاه کشاورزى تجربی، تجربیات خانم ‘دوروتى رتالاک’ را با نمونه‌ها و امکانات بیشترى که در اختیار داشت دنبال نمود و نتایج را به قرار زیر بیان نمود:

۱. در صورتى‌که گیاه با موسیقى مطبوع خود تغذیه شود، در یک سوم زمان طبیعى ضروری ، شکفته مى‌شود به ثمر مى‌رسد.

۲. چنانچه شدت و ارتفاع صوت و یا زمان ‘تغذیهٔ صوتى گیاه’ بیش از میزان ضروری باشد، در این‌صورت واکنش منفى نشان مى‌دهد و نتیجه معکوس مى‌شود.

۳. انواع آلات موسیقى بر روى گیاهان تأثیرهاى مفرق دارند، نوع موسیقى و تغذیهٔ صوتى هر گیاه باید بر حسب تجربه معین شود.

۴. هر گیاه آهنگ و موسیقى ویِژگزینشه خود را رفیق دارد در مقابل آن بیشترین حساسیت را نشان مى‌دهد. بسیارى از گیاهان ظاهراً به نواى ‘فلوت’ ‘ویلون’ بیش از سازهاى دیگر عکس‌العمل نشان مى‌دهند.

بر طبق تحقیقات دکتر ‘سینگ’ استاد دانشکده هند، بعد از سال‌ها تجربه در زمینهٔ آثار صدا، این نتایج حاصل شده است:

۱. موسیقى سبب مى‌شود که گیاه به میزان ۶۰% الى ۱۰۰% درصد اکسیژن بیشتر از میزان متعارف آزاد نماید و چون میزان اکسیژن آزاد شده دقیقاً متناسب با میزان کربن جذب شده از گازکربنیک موجود در هوا است، در نتیجه گیاه میزان بیشترى افزایش مى‌کند و میزان فراوان‌ترى گل یا میوه مى‌دهد.

۲. تحریکات مکرر موسیقى سبب ایجاد تغییرات مثبت در کروموزم‌هاى سلولى پاره‌اى از گیاهان مى‌گردد و به دگرگونى ماهیت و اصل آن منتهى مى‌شود (کروموزم: رشته‌هاى موجود در سلول‌هاى جنسى که علت انتقال صفات وراثتى می باشند ).

۳. تأثیر صدا در متابولیسم گیاهان نه یک افسانهٔ موهوم، بلکه یک پدیدهٔ فیزیکى معین و قابل اندازه‌گیرى است که شبیه نور گرما ، از عوامل موثر و قطعى به شمار مى‌رود.

ادارهٔ کشاورزى هندوست ها ، با مصرف از تجربیات ‘دکتر سینگ’ در سال ۱۹۵۸ به یاری موسیقى از ۲۸ تا ۶۱ درصد میزان محصول برنج و نیشکر را بالا برد.

‘جرج اسمیت’ دانشمند و محقق آمریکا با کشت ذرت و لوبیاى روغنى در مزرعهٔ شخصى خود بهره‌گیرى از موسیقى ملایم و شاد که مرتباً از بلندگو پخش مى‌شد نیز به همان نتیجه رسید. به اعتقاد این دانشمند در جهان اطراف ما طیف وسیعى از انرژى‌هاى گوناگون وجود دارد که فقط معدودى از آنها شناخته شده صدا نیز یکى از انواع آن است.

انرژى گرفتن از گیاهان
انرژى گرفتن از گیاهان باعث پژمرده شدن گیاهان مى‌شود (به ویژه گل‌ها). چنانچه شما دردهاى جسمى و روحى داشته باشید انرژى گیاهان روى بدن شما تأثیر مثبت مى‌گذارد باعث شفاى شما مى‌شود ولى متأسفانه اقطعا ل خیلى زیادى دارد که گل‌ها پژمرده شوند.

هم اکنون چنانچه مى‌خواهید انرژى بگیرید هم اینکه باعث پژمرده شدن گل‌هاى شما نشوید مى‌توانید از آهنگ ‌‌هاى ملایم و شاد استفاده نمائید. زیرا موسیقى ملایم و شاد ‘کلاسیک’ باعث سرشار ى روح روان خود و برگرداندن انرژى از دست رفتهٔ گیاهان مى‌گردد. در این‌ صورت هم شما از گیاهان انرژى مثبت مى‌گیرید (انرژى منفى شما را گیاه جذب مى‌کند) و هم اینکه با موسیقى و مهر و محبت نسبت به گیاه، انرژى از دست رفتهٔ گیاهان را بر مى‌گردانید.

باتوجه به این موضوع، شما مى‌توانید استفادهٔ درستى از این علم ببرید.
لنگر

تبدیل الگوهاى کارى سلول‌هاى زندهٔ گیاهان به نت موسیقى
دى ماه ۱۳۶۶، با محاسبات و معادلات ریاضى یک ژن شناس ژاپنى به نام ‘زوسومواونو’ روبه‌رو هستیم. او تصمیم گرفت که الگوهاى سلول‌هاى زنده را به نت موسیقى تبدیل نماید . فکر کرد که شنیدن کد ژنتیک بهتر از نگاه کردن به آنها است و الگوها را آسان‌‌تر مى‌توان یافت. ولی او در این وهله کشف کرد که نه تنها ژن‌ها علت حیات هستند ، بلکه آنها آهنگ هم دارند. بخشى از ژن‌هاى موش را به آهنگ درآورد. صداى آن مثل یک ‘والس’ زنده زیاد شبیه به آهنگ ‌هاى ‘ شوپن’ بود. نت‌هاى حاصل از ژن‌ها اتفاقى نیست، بلکه زیاد شبیه کار موزیک سازان معروف است.

جذاب است که موزیک حاصل از سلول‌هاى سرطانی، افسرده است، در حالى‌که ژنى که شفافیت به چشـم مى‌دهد، با آواز نشاط‌انگیزى که با روح و روشن است همراه مى‌باشد.

آقاى ‘اونو’ گفت: فکر مى‌کنم آنچه در اینحا حکمفرما است، تحت اصولى است که بر خیلى از چیزهاى دیگر حاکم است. بر ژن، بر آواز پرنده بر موزیک موسیقى.

من این نوشته را دیدنی دیدم، زیرا خودم زمان شفابخشى موسیقى‌هاى خارج از این جهان را مى‌شنوم (موسیقى‌هاى کیهانی). ارتعاشات در ریشهٔ زندگى قرار دارند و ارتعاشات را به الگوها شکل مى‌دهند که به نوبهٔ خود صدا را که موسیقى است به‌وجود مى‌آورند.

طبیعت فقط حاوی موسیقى نمى‌شود. تمام چیز در خلقت موزون است. فقط آدم است که سعى دارد آن نظم را به هم بریزد. من تمام چیزهائى را که براى گوش‌هایم موسیقى بود نام بردم. شما چرا نامى نمى‌برید؟ باید در صدد تشخیص صداهاى شگفت‌آورى باشید که روى شما اثر مى‌گذارند، روى امواج ذهنى شما و شما آنها را قبلاً سرسرى گرفته‌اید و اکثرا آنها رایگان می باشند ، آزمایش و تحقیق کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *