انجام انواع پایان نامه ها

هدف از مطالعه موضوع:

پایان نامه

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

۱- دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترس یم موارد و مشکلات تولید کنندگان صادر کنندگان کالاها چرمی‌سبک.
۲- کمک به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش کالاها چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای که از این طریق بدست خواهد آمد.
۳- فراهم آوردن مبنایی جهت مراجعه استفاده کنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.
۴- جلب توجه دست اندرکاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبک به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام کار.
ضرورت انجام تحقیق:
متأسفانه پوست به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها بوسیله افراد خاصیتهای با دیدگاه سنتی صرفاً برای منافع کوتاه مدت بدون تذکر به ارزش افزوده زیادی که می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیر امکانات بالقوه بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید.
ایران با پرورش ۴۸ میلیون رأس گوسفند (۸۴/۳% گوسفند جهان ) ۱۶ میلیون رأس بز (۳% بز جهان ) سهم کمی‌از صادرات را عهده دار می‌باشد . کشتار سالانه انواع دام سبک سنگین در کشور ایران ۳۰ میلیون رأس می‌باشد که بعبارتی هـر روز ۸۲۰۰۰ رأس را حاوی می‌شود که ۷۰۰۰۰ رأس آن سبک می‌باشد و با احتساب روزهای کار در سال، معدل هـر روز ۹۲۰۰۰ جلد پوست سبک می‌باشد . همان گونه که گفته شد عمده صادرات ایران بصورت سالامبور و چرم نیمه تکمیل شده می‌باشد و اکثراً مرغوبترین پوستها به خارج صادر می‌گردد. و تولید کننده چرم البسه چرمی‌داخلی مجبور است از پوست و چرم با کیفیت پایین تر استفاده نماید.
صادرات سالانه ۱۹-۲۰ میلیون جلد سالامبور، حدود یکصد میلیون دلار ارزآوری را در بر خواهد داشت چنانچه تبدیل به لباس محصولات چرمی‌شود تا یک میلیاد چهارصد میلیون دلار ارزآوری دارد. تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت صحیح استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در فضای تولید مناسب ممکن نمی‌باشد در حالیکه در صورت تغییر بینش فعالی ت علمی‌می‌توان کالاها متنوع قابل رقابت در بازارهای جهان ی تولید نمود و از طریق گسترش این صنعت به اضافه ارزآوری فراوان، برای تعداد زیادی از افراد جامعه اشتغال نیز ایجاد نمود که این گام با سیاست های نظام جمهوری اسلامی‌در جهت گسترش صادرات غیر نفتی و اولویت ایجاد اشتغال در جامعه جوان کشور ایران هم راستا بوده ضرورت پرداختن به آن از اولویت های اقتصادی-بازرگانی کشور قلمداد می‌گردد .

پیشینه تحقیق:
جدید بودن موضوع تحقیق، یکی از ویژگی های این پژوهش می‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش های اندکی در دانشگاه ها صورت گرفته است و تحقیقات قبلی نیز بصورت کلی محض به صنعت چرم و صادرات و واردات آن نگریسته اند ولی هیچکدام با دید مدیریتی به این مسأله نپرداخته اند. ضروری به ذکر است که فقط دو عدد پایان نامـه کارشناسی اافزایش در زمینه صنعت چرم تدوین شده اند که ا ولی به نام «قیمت تمام شده محصولات چرمی» و با دید حسابداری به مسئله نگریسته است دومی‌به نام «چرم، صادرات و واردات» بصورت کلی صرفاً با دید اقتصادی و تراز بازرگانی به این مسئله پرداخته است که هر دو از لحاظ محتوایی با پژوهش حاضر فرق دارند – در حدی که پژوهشگر تحقیق کرده است می‌توان گفت در خصوص صادرات کالاها چرمی‌سبک و با دید مدیریتی این اولین پژوهش دانشکده ی می‌باشد.
همچنین باید یادآور شد که بجز طرحهای تحقیقاتی بنام طرح مطالعاتی ارتقاء کیفیت، بهره وری کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی چرم که بوسیله مدیریت صنایع کوچک وزارت صنایع انجام شده است و نیز طرح مطالعاتی بنام بازار جهان ی پوست، چرم و کفش چرمی‌که توسط مرکز پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی صورت گرفته است و کتاب دوجلدی شیمی‌پوست و چرم که با یاری بانک صنعت معدن به چاپ رسیده است کار قابل ملاحظه دیگری توسط وزارت خانه ها ادارات تابعه آنها صورت نگرفته است و سایر اطلاعات موجود دریافتی از سازمانهای دولتی اکثراً به صورت جسته گریخته و بی نظم بوده و تا حدی، مغایر با اطلاعات سازمان های دیگر می‌باشد.

فرضیات
با توجه به بررسی های مقدماتی، مطالعات کتابخانه ای، نقطه نظرات ارائه شده در گزارشات اقتصادی و بازرگانی عوامل عمومی‌موثر بر صادرات کالاها چرمی‌فرضیات زیر ارائه می‌گردد:
۱- قوانین مقررات صادراتی موجود در کشور از صادرات کالاها چرمی‌سبک حمایت می‌کند.
۲- صادرکنندگان کالاها چرمی‌سبک از دانش و فنون بازاریابی آگاهی ضروری را دارند.
۳- کالاها چرمی‌سبک از کیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می‌باشند.
۴- راههای نوین تولید (فن آوری جدید) محصولات چرمی‌سبک از سوی تولید کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۵- کالاها چرمی‌سبک تولید شده صادراتی، از قیمت رقابتی برخوردار می‌باشند.
۶- کالاها چرمی‌سبک تولید شده از تنوع ضروری برای صادرات برخوردار می‌باشند.

تعریف عملیات متغیرها:
متغیر تابع = f (متغیرهای مستقل)
متغیر تابع: فروش
نحوه عرضه: نحوه تولید، قیمت، کیفیت، روش عرضه، بازاریابی.

نوع تحقیق دلایل آن:
در این تحقیق با استفاده از اسناد منابع کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات آماری و تاریخی کار شده و نیز از طریق مصاحبه به بررسی فرضیه ها اقدام گردیده است.

وسائل گردآوری داده ها:
در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه های حضوری و در موارد ی با مصرف از مکاتبات الکترونیکی (E-Mail) و از سوی دیگر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
جامعه آماری:
حاوی مراکزی می‌باشد که در زمینه تولید صادرات کالاها چرمی‌سبک فعالی ت می‌کنند نیز تعدادی از فروشگاههای محصولات چرمی‌در سطح مشهد.
مراحل انجام تحقیق:
بعد از انتخاب مساله با استفاده از تجربیات و مشاوره های یکی از صادرکنندگان فرضیه ها را تنظیم کرده با توجه به آنها اقدام به انجام مصاحبه گردید. در کنار آن به جمع آوری مطالب کتابخانه ای پرداخته شد.
تعریف مفاهیم:
کالاها چرمی‌سبک: در برگیرنده کلیه فرآورده هایی است که توسط عمل دباغی از پوست سبک بدست می‌آید حاوی پوست، سالامبور، وت بلو، کراست، دایکراست، چرم، جیر نهایتاً کالاهای تولید و ساخته شده از چرم جیر می‌باشد.
پوست : پوست لایه یا جداره ای است که بین بدن موجودات زنده دنیای اطراف آنها قرار گرفته انجام وظیفه می‌کند یا پوشش خارجی سطح بدن کلیه موجودات زنده را پوست می‌نامند که در حقیقت مرزی بین دنیای خارجی داخلی بدن آنها می‌باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *