سردار سلامی: سوریه منطقه تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی قلمداد می‌می شود

سردار سلامی: سوریه منطقه تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی قلمداد می‌می شود – یافوم

سردار سلامی: سوریه منطقه تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی قلمداد می‌می شود

|سردار سلامی: سوریه منطقه تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی قلمداد می‌می شود از سازاد|

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سوریه منطقه تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی قلمداد می‌می شود. آنچه در سوریه شاهدیم درگیری اقتدار و قدرت‌های پهناور و بزرگ با نظام سوریه نیست بلکه درگیری بین دو جبهه استکبار و همچنین مقاومت می باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه با حضور در برنامه جذاب و جالب و خوب گفت و همچنین گوی ویژه‌ی خبری به تشریح آخرین تحولات جاری منطقه و همچنین پیروزی‌های مقاومت اسلامی در مقابله با تروریست‌های تکفیری پرداخت .

سردار سرتیپ پاسدار «حسین سلامی» درابتدای آن گفتگو اظهار داشت: ۴ سال شمسی می باشد سوریه در نقطه تمرکز تلاش استراتژیک یک ائتلاف جهانی شامل آمریکایی‌ها، بخشی از کشورهای اروپایی و همچنین تعدادی از کشورها متحد منطقه‌ای آنها شامل عربستان قرار دارد، آن‌ها دست به دست هم دادند تا در یکی از کانونی‌ترین نقاط جبهه مقاومت علیه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی ایده‌ سیاسی خود را پیاده کنند.

او همچنین افزود: امریکا در رمضان ۴ سال شمسی پیش می‌خواست نظام سوریه را ساقط کند و همچنین بعد حرکت را به سمت لبنان، عراق و همچنین نقاط دیگر ادامه دهد. ولی باید توجه داشت آنچه امروز بعد از یک جدال تاریخی و همچنین راهبردی از جبهه اسلام دیده می‌می شود به ما می‌گوید که هیچ‌یک از اهداف و همچنین راهبردهای آن ائتلاف ویرانگر تحقق پیدا نکرده و همچنین نظام سیاسی سوریه با اقتدار و قدرت ایستاده می باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه با گفتن آنکه نتایج آن اقدامات با سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین تمرکز تلاش‌های استکبار تناسبی با هم ندارد گفت: نظام سوریه درحال بازیابی موقعیت سیاسی خود می باشد.
سردارسلامی تأکید کرد: راهبرد آمریکایی‌ها در سوریه پاتکی به انقلاب‌های ناشی از بیداری اسلامی بود. آمریکایی‌ها با دیدن شرایط منطقه اراده و تصمیم راسخ گرفتند نقشه جامع سیاسی خود را در قلب تحولات اسلام کلید بزنند.
او همچنین افزود: سوریه منطقه تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی قلمداد می‌می شود. آنچه در سوریه شاهدیم درگیری اقتدار و قدرت‌های پهناور و بزرگ با نظام سوریه نیست بلکه درگیری بین دو جبهه استکبار و همچنین مقاومت می باشد.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا به دنبال اقدامات پلکانی بود تا بعد از سوریه آن تحولات را به لبنان و همچنین حتی ایران منتقل کند.

سردارسلامی با اشاره به تهاجم ارتش عربستان به ملت یمن افزود: درگیری عربستان در یمن بخشی از جغرافیای گسترده نظام سلطه با انقلاب اسلامی می باشد. عربستانی‌ها در آنجا در مقابل یک جنگ فرسایشی بی‌پس نتیجه آن می شود که که شامل منطق معینی نیست مواجه‌اند که منجر به فرسایش اقتدار و قدرت‌شان می‌می شود و همچنین تمرکزشان از حمایت تروریست‌های تکفیری در سوریه، عراق و همچنین فتنه‌انگیزی در لبنان را از دست می‌دهند.
او همچنین با اشاره به حضور مستشاری ایران در سوریه گفت: به آن دلیل که احساس و همچنین برداشت ما نسبت به آن صحنه آن می باشد که همه مسلمانان جهان اسلام سرنشینان یک سفینه خواهند بود و همچنین از لحاظ منافع در یک راستا قرار دارند و همچنین استکبار به دنبال آن می باشد که خط‌کشی‌های عظیمی را در جهان اسلام صورت دهد از ابتدای تحولات در سوریه در کنارشان بودیم.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما استحکام سیاسی، روانی، اقتصادی و همچنین نظامی نظام سوریه که خط مقدم مبارزه با رژیم آمریکا و همچنین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی می باشد را تضمین می‌کنیم.
سردارسلامی با گفتن آنکه نقش ما از لحاظ نظامی در سوریه در ۴ سطح تعریف می‌می شود، گفت: سطح اول، سطح راهبردی می باشد. ما در آن سطح از شهروندان و مردم شهر، حکومت و همچنین ارتش سوریه حمایت و همچنین تجربیات‌مان را به آنها منتقل می‌کنیم. ما در آن سطح در نوسازی و همچنین بازسازی ساختار و همچنین نهاد ارتش سوریه آنها را یاری می‌کنیم.
او همچنین ادامه داد: ارتش سوریه مستلزم و نیاز به مکمل دفاعی دارد که آن هم بسیج مردمی می باشد و همچنین ما به لحاظ تجربه خود آن موضوع را در ارتش سوریه وارد کردیم که آن کار براساس مشاوره و همچنین حضور مستشاری صورت گرفت.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت:‌ سطح، دیگر سطح عملیاتی می باشد ما در آن سطح به فرماندهان نظامی ارتش سوریه مشاوره و همچنین راهنمایی می‌دهیم و همچنین حتی آموزش فرماندهان سطوح میانی آنها را نیز انجام می‌دهیم. لذا یک سری از فرماندهان ما خواهند بود که در آنجا در پیدا کردن و یافتن راهکارهای عملیاتی به فرماندهان سوری کمک می‌کنند.
سردارسلامی ادامه داد: سطح دیگر، سطح تاکتیکی می باشد که در آن سطح فرماندهان ما به فرماندهان عملیاتی ارتش سوریه مشاوره می‌دهند و همچنین سطح چهارم، سطح فنی و همچنین سطحی می باشد که به آماد رسانی و همچنین تأمین تجهیزات و همچنین آموزش جهت نگهداری و همچنین تعمیرات مرتبط می‌می شود.
او همچنین گفت: آن اقدامات براساس درخواست‌ها و همچنین تفاهمی می باشد که به شکل رسمی با حکومت سوریه داریم.
جانشین فرمانده کل سپاه در پاسخ به آن سؤال که به چه دلیل آمار شهدای ما در دفاع از حرم در چند روز اخیر بالا رفته می باشد، گفت: ما جهت سوریه یک ارزش استراتژیک و همچنین فوق‌العاده قائلیم. امنیت قسمت و بخش‌های بسیاری از جهان اسلام و همچنین سوریه و همچنین امنیت ملی ما به هم گره خورده می باشد. حضور ما در سوریه همچنین و علاوه بر جنبه‌های اعتقادی جنبه‌های استراتژیک هم دارد.

سردار سلامی افزود: در صورتی که ما سوریه را در مقابل تکفیری‌ها تنها بگذاریم بایستی و حتما در نقاط غیره ای با تروریست‌ها درگیر شویم لذا از چند ماه پیش که نظام سوریه به کمک ما بازسازی ارتش خود را در دستور کار قرار داد سطوح مستشاری را جهت یک عملیات پهناور و بزرگ از ما درخواست کرد. به همین دلیل آموزش آن یگان‌ها نیازمند حضور اکثرا و بیشتر مستشاری ما بود زیرا ارتش سوریه درگیر عملیات‌های خود بود پس حضور ما از لحاظ کمیت و همچنین کیفیت افزایش یافت.
او همچنین تصریح کرد: به همین دلیل دوستان ما جهت کمک مستشاری مؤثر بایستی و حتما از صحنه‌ها بازدید کنند و همچنین با واقعیت‌های میدان آشنا شوند تا بتوانند کمک بهتری صورت دهند. آن هم‌ها نمی‌توانند در اتاق‌ها بنشینند و همچنین به ارتش سوریه کمک کنند. البته تعداد شهدای ما زیاد نیست ولی باید توجه داشت نسبت به قبل اکثرا و بیشتر به چشم می‌آید.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: مستشاران ایران در سوریه برادران صاحب نبوغی خواهند بود که هنرشان نفوذ در قلب‌ها می باشد. از طرفی زمانی که ارتش سوریه به بازسازی خود مشغول شد نیروهایی از عراق، افغانستان و همچنین شیعیان پاکستان و همچنین لبنان نیز به کمک آنها رفتند.

سردار سلامی در قسمت و بخش غیره ای از آن گفت‌وگو با اشاره به وارد شدن قوه هوایی ارتش روسیه به میدان‌های عملیاتی سوریه گفت: تأثیرات آن اقدامات هوایی هنگام و زمانی که مؤثر می باشد که از طرف ارتش زمینی پشتیبانی می شود و همچنین با توجه به آنکه آن کار صورت می‌گیرد در روزهای بعدی عملیات‌های تاکتیکی منجر به یک پس نتیجه آن می شود که راهبردی می‌می شود و همچنین تا هم اکنون هم موازنه میدانی برگشته می باشد و همچنین ارتش سوریه به شایستگی جنگ را اداره می‌کند.
او همچنین افزود: قوه هوایی ارتش روسیه در ابتدای بدون همراهی عملیات قوه زمینی سوریه اقدام می‌کرد و همچنین اکثرا و بیشتر دیده می‌شد ولی باید توجه داشت هم اکنون ارتش سوریه به صورت عظیمی وارد صحنه شده و همچنین به خوبی و همچنین حتی بدون پشتیبانی جنگنده‌های روسیه عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را انجام می‌دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه در خصوص دلیل وارد شدن روسیه به جنگ سوریه گفت: روس‌ها براساس ادراک جدید خود از صحنه وارد شدند. البته آنها شامل پیشینه‌های سنتی مانند هم‌پیمانی با سوریه و همچنین مخالفت با آمریکا داشتند ولی باید توجه داشت دلیل اصلی آن بود که روس‌ها احساس کردند از دو طریق پاکستان و همچنین افغانستان و همچنین همچنین سوریه و همچنین ترکیه ممکن می باشد مرزهای‌شان در مرز جریان سیال تروریست‌هایی که پیاده‌نظام آمریکا خواهند بود قرار بگیرد.

سردار سلامی گفت: روس‌ها معتقدند ۲۰ قسمت و بخش فرماندهان داعش خود خوانده و همچنین چند هزار فرد یا شخص آن تروریست‌ها از قفقاز و همچنین آسیای میانه خواهند بود و همچنین در صورتی که امروز نیایند و همچنین نظام سوریه را در برابر تروریست‌ها همراهی نکنند فردا در مرزهای روسیه با تروریست‌ها درگیر خواهند بود.
او همچنین همچنین گفت: مرکزی در سوریه جهت کنترل عملیاتی ارتش زمینی سوریه و همچنین اقدامات هوایی روس‌ها تشکیل شده می باشد.
آن مقام عالی‌رتبه سپاه با اشاره به اوضاع عراق اظهار داشت: عراق هم درست در آن هم نقشه و همچنین راهبردی که سوریه قرار گرفته قرار دارد و همچنین آن هم مقدار و اندازه که ما نسبت به تحولات سوریه حساس هستیم نسبت به تحولات عراق هم حساسیم عراق بایستی و حتما به سمت مهار اکثرا و بیشتر تکفیری‌ها پیش برود و همچنین خود را از تروریست‌ها پاک کنند.
سردار سلامی افزود: امروز شاهد روند معکوس شدن تهاجم تکفیری‌ها در عراق هستیم و همچنین ابتکار عمل به دست ارتش و همچنین نیروهای حشدالشعبی عراق می باشد و همچنین در سوریه هم به همین صورت شاهدیم.

او همچنین همچنین با اشاره به قدرت نظامی کشورمان اظهار داشت: بعداز پایان دوران دفاع مقدس فرض اساسی و همچنین راهبردی توسعه اقتدار و قدرت دفاعی ما براساس جنگ با ائتلافی از اقتدار و قدرت‌های جهانی و همچنین منطقه‌ای بود. ما همواره با آن واقعیت زندگی کرده و همچنین خودمان را تطبیق داده‌ایم که بایستی و حتما تضمین عمیق و همچنین اطمینان‌بخشی از قدرت خود در برابر دشمن داشته باشیم. با احساس و همچنین شعار نمی‌توانیم در برابر اقتدار و قدرت‌های جهانی بایستیم.
جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: هنگام و زمانی که صنایع دفاعی ما موشک‌های ۲۰۰۰ کیلومتری با خطای صفر را تولید می‌کند یعنی در آن شعاع عملیاتی هر پایگاه ثابت و همچنین متحرکی را می‌توانیم با دقت صدرصدی و همچنین خطای صفر مورد هدف قرار دهیم.
سردار سلامی با اشاره به دیدن کردن و نمایش اخیر انبار موشکی سپاه در زیر زمین گفت: آن یکی از قدیمی‌ترین انبارهای ما بود و همچنین حالا مانده می باشد تا انبارهای موشکی با سطوح مقطع پهناور و بزرگ و همچنین مدرن خود را نشان دهیم.
او همچنین در پایان اظهار داشت: ما قطعنامه‌ها را مطالعه نمی‌کنیم وظیفه ما توسعه اقتدار و قدرت می باشد و همچنین هیچ کس نمی‌تواند جهت ما دیکته بگوید ،ما انشاء مقاومت و همچنین مبارزه با استکبار می‌کنیم.

سردار سلامی: سوریه منطقه تقابل نظام سلطه با انقلاب اسلامی قلمداد می‌می شود در تاریخ ۲۵ October 2015 | 5:14 pm نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *