تلاش برای تشکیل گروهی بدتر از داعش در مرز ایران

تلاش برای تشکیل گروهی بدتر از داعش در مرز ایران وبسایت خبری “الوحده” از نسل جدید تروریست ها برای مقابله

Read more

استفاده تروریست ها در حلب از صلاح شیمیایی

استفاده تروریست ها در حلب از صلاح شیمیایی استفاده تروریست ها در حلب از صلاح شیمیایی توسط روس ها تایید

Read more

داعش کیست و چه اهدافی دارد؟

داعش کیست و چه اهدافی دارد؟ داعش در ماه آوریل سـال ۲۰۱۳ میلادی تشکیل شد. داعش ابتدا ایـن گونه معرفی

Read more