مهمترین بندهای توافق اسرای فلسطینی با اداره زندان‌های صهیونیستی

مهمترین بندهای توافق اسرای فلسطینی با اداره زندان‌های صهیونیستی اسرای اعتصاب غذا کننده فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی پس

Read more

بازداشت ۵۰۹ فلسطینی در عرض یک ماه

بازداشت ۵۰۹ فلسطینی در عرض یک ماه نیروهای رژیم اسرائیل تنها در ماه گذشتۀ میلادی ۵۰۹ فلسطینی را در کرانۀ

Read more

راهکارهای ترامپ در فلسطین برای تشکیل دو کشور

راهکارهای ترامپ در فلسطین برای تشکیل دو کشور  دونالد ترامپ پنجشنبه شب گذشته اعلام کرد که به هر توافقی که

Read more