مهمترین بندهای توافق اسرای فلسطینی با اداره زندان‌های صهیونیستی

مهمترین بندهای توافق اسرای فلسطینی با اداره زندان‌های صهیونیستی اسرای اعتصاب غذا کننده فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی پس

Read more

آمریکا در فکر جذب متحدان قبلی در فلسطین

آمریکا در فکر جذب متحدان قبلی در فلسطین اطلاعات-کلی-ایالات-متحده-آمریکا کسانی که از برنامه نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور

Read more

حماس هم چیز را به دولت فلسطین واگذار می کند در غزه

حماس هم چیز را به دولت فلسطین واگذار می کند در غزه صلاح بردویل امروز سه شنبه در نشستی سیاسی

Read more

بازداشت ۵۰۹ فلسطینی در عرض یک ماه

بازداشت ۵۰۹ فلسطینی در عرض یک ماه نیروهای رژیم اسرائیل تنها در ماه گذشتۀ میلادی ۵۰۹ فلسطینی را در کرانۀ

Read more

فلسطینیا بخاطر اسرای خود دست به اعتصاب غذا زدن

فلسطینیا بخاطر اسرای خود دست به اعتصاب غذا زدن در این مراسم که به همت جمعیت رسیدگی به امور اسرا

Read more